Software die zich bezighoudt met patiëntenlogistiek is nu vaak nog taakgericht. Dat kan beter, denken wij!

Ziekenhuizen willen zorg leveren, die slim en efficiënt georganiseerd is. Dat is in ieders belang: van de patiënt, van de ziekenhuisorganisatie en van de maatschappij als geheel.

Planning vormt de basis
Met het nieuwe platform Yuso voor logistiek in de zorg werken we met een planning. Kortom, we maken de verbinding tussen de verschillende taken inzichtelijk. Dat helpt in het efficiënt omgaan met mensen en middelen, omdat processen vlot verlopen. Via Yuso ontstaat de meest efficiënte routing. Het voordeel van Yuso is dat het systeem herkenbaar is voor medewerkers. Het ziet eruit als een Outlook-agenda. Yuso maakt direct de knelpunten in de planning inzichtelijk. Medewerkers kunnen gebruikmaken van een app op een handheld of op hun eigen mobiele telefoon.

Verbetering
Patiëntenlogistiek gaat over onderwerpen als toegangs-, wacht- en doorstroomtijden,
capaciteitsplanning op verpleegafdelingen en op de OK. Yuso kan bij al deze onderwerpen leiden tot verbetering. Als we het over verbetering hebben, denken wij aan duidelijkheid bieden aan patiënt en zorgverlener. De samenwerking tussen de verschillende disciplines of afdelingen versoepelen en zorgen dat de verschillende stappen vlot achter elkaar verlopen.

Ook voor zorginstellingen
Uiteraard is Yuso ook uitstekend inzetbaar in zorginstellingen. CIP Software gaat graag met zorgverleners het gesprek aan. In de ontwerpfase komen we tot het optimale programma voor uw instelling. Daarbij gaat het ook om een soepele aansluiting op uw bestaande (ziekenhuis)informatiesystemen. Want dat is waar CIP Software voor staat: optimale systeemintegratie. De actuele richtlijnen vanuit de wetenschap en de veiligheid van de zorgprocessen zijn bij CIP Software vaste onderdelen van de ontwerpfase.

Wilt u ook kosten en tijd besparen?
De druk op uw medewerkers verlagen?

Neem contact op met CIP Software!

Onze producten

Creativiteit voor efficiency … CIP Software helpt u groeien.

Als vooraanstaand sofware-ontwikkelaar helpen we u graag die berg op. In de juiste versnelling en met de juiste energie. We hebben al verschillende keren succesvol de top bereikt in de gewenste procesverbetering. Laat onze klanten u overtuigen.

Succesvol naar de volgende versnelling.
Welke organisaties gingen u voor?